Om Moveo

Moveo AS er et lite, men likevel stort selskap som jobber med datadrift og service av datatekniske systemer hos bedrifter i både inn og utland, men i første rekke lokalt i Namdalen. Vi baserer vår forretningsmodell på egne ressurser i kombinasjon med utvalgte partnere.

Selskapet har en liten, men meget kompetent organisasjon, og benytter partnerskap og allianser på områder hvor vi har behov for å øke vår egen kapasitet. Denne forretningsmodellen med partnerskap og allianser gir oss stor kapasitet og fleksibilitet i forhold til å møte våre kunders behov, samt at det gir oss en meget god kostnadskontroll gjennom å ha lave faste kostnader og kontrollerbare variable kostnader når prosjektstørrelsen tilsier behov for å øke kapasiteten.

Da selskapet ble etablert i 2002 ble det satset mest på salg av IT utstyr, etter hver som tiden har gått har vi utviklet oss til å bli en totaleverandør av IT tjenester, dette ghør at vi nå i dag tar oss av alt fra planlegging, drifting til det å anskaffe det utstyr som trengs. Som en naturlig følge av at selskapet jobber innenfor en bransje som er i stadig bevegelse har vi også i de senere år satset på innovasjon og forretningsutvikling som en naturlig del av vår egen virksomheten, og går ofte inn i forretningsprosjekter med den erfaringsbase og kompetanse vi har innenfor teknologi.

Med et stort nettverk og mange allianser står vi sterkere enn noen gang, innenfor alle våre forretningsområder.

Moveo AS holder til på Ramstadlandet i naturskjønne Vikna kommune, hvor vi også har vår hovedbase. I tillegg til dette har vi medarbeidere/partnere i de fleste større byer.

Selskapet eies i sin helhet av handelsfamilien Sæternes, noe som gjør at selskapet drives etter erfaringer og kunnskaper tuftet på mer en 100 års erfaring fra handel og service i næringslivet, blandet med topp moderene teknologi.


 

 

 
Om selskapet | Opphavsrett Moveo | Salgs- og leveringsbetingelser | Sikkerhet | Kontakt oss