Forretningsutvikling
 

Vi i Moveo har satt oss som mål at vi skal være en aktiv aktør innenfor innovasjon og nyskapning, strategisk forretningsutvikling har derfor blitt en naturlig del av vår virksomhet, både for å uvikle vår egen bedrift, nye forretningsideer og utvikling av eksiterende bedrifter. Med kritiske øyne, og øyne for nye muligheter skal vi kunne bidra med kanskje det som nettopp trengs for at et forretningskonsept skal kunne bli en realitet.

Forretningsutvikling består enkelt sagt i å utvikle en forretning fra det den er i dag til det man ønsker den skal være om noen år. Hos oss i Moveo er fokus i all hovedsak rettet mot teknologiorienterte bedrifter og forretningsideer. Strategisk forretningsutvikling baserer seg på analyse og vurdering av ulike markedssegmenter, teknologifortrinn, konkurransebilde og kompetansefortrinn. Deretter utvikles helhetlige strategier for markedsutvikling og teknologi-/produktutvikling for å nå ønskede mål.

Innen området arbeides det særlig med:

  • Strategisk forretningsutvikling innenfor eksisterende næringsliv
  • Kommersialisering av ny teknologi og løsninger
  • Entreprenørskap

 

 

 
Om selskapet | Opphavsrett Moveo | Salgs- og leveringsbetingelser | Sikkerhet | Kontakt oss